Svenska skolan IT

Road map to HOLISTIC HEALTH

We recomend the short cuts and show the way

You come with the vehicle and driver

Höstprogram för Skolan;

Handledning i Skolverkets IT lyft tillsammans med inspiratörer och artister.

Make it Simple. 3x1 Ett projekt flera aktörer. För mer info här

Sök samverkan! Innovativa vägar. Bygga broar i den 4e Industri Revolutionen nu här.

 

Anlita kompetens och jobba tillsammans!

 

Öka paradigmen, ta in eleverna. Idag talar vi om mobilt lärande! Tiderna förändras. Vi har nu elever som har haft mobilen runt sig hela livet. Paradigm skifte är bra sak. Vi har en mängd föreläsare och livsinspiratörer. Vi kan ordna mastermind kurser i att öka paradigmen i gruppen. Hitta lite mer av du på ett annat ställe. Här är Sara en av våra inspiratörer och även styrelsenmedlem, tryck här

SKOLVERKET HAR IT MODULER FÖR DIGITALT LÄRANDE SOM KRÄVER HANDLEDNING

 

PÅ GRUND AV DET HAR BBEABRIDGE SKAPAT EN KURS LÄMPAD FÖR SVENSKA SKOLAN I DIGITAL KOMPETENSUTVECKLING DÄR VI BYGGER EN BRO MELLAN SKOLANS BEHOV OCH ÖNSKAN OCH SKOLVERKETS MODULER OCH DPP OCH HANDLEDNING. Mer info om kursen här

 

 

Ta in inspiratörer till skolan. Modeller som ger unga hopp och possitiva roll modeller från verkliga livet.

 

Vi välkomnar artister från verkliga livet som kan ge eleverna inspiration. Bbeabridge har välkomnat Therése Neaimé som hedersmedlem på grund av hennes mod, förmåga att inte ge upp. Hennes självutlämnande som berör. Hennes liv som är just vad Bbeabridge står för. Bli en bro du också. Therése Neimé har en fot i svenska gener och en fot i arabvärlden.

Med hennes livshistoria kan vi växa, se resultatet som är över förväntan.

 

 

Ta in Dagny i Skolan. Dagny Carlsson är inspiratör i skolan och om tillfället ges kan vi åka tillsammans och tala med er skola. Dagny har varit och talat med elever i flera skolor. Kontakta oss. Tryck här

Bbeabridge önskar stödja uppstartandet av 200 ungdomsträff punkter där ungdomar får Vara, med vuxet stöd i positiv anda.

Vi provar 29 april 18-20 i Rinkebysvängen 77

Vår uppgift i Bbeabridge är att stå bakom de ideer som är bra, verkställa och höja tillit och självförtroende hos ungdomars initiativ.

Verka för öppnandet av 200 ungdomshäng. Bbeabridge verkar bara 740 dagar till! Passa på! Anlita oss! Bli medlem du också!

Copyright @ All Rights Reserved

Bbeabridge Junkergatan 23 126 53 Hägersten Stockholm Sweden www.bbeabridge.net

Org 802491 7778

Bankgiro bbeabridge swish 1233217312

Iden till bbeabridge startade 21-12-12 Bbeabridge avslutar som projekt 6-6-2018 Vårt mål är att kunna fortsätta hjälpa människor med bättre kontakt genom en kursgård University of Joy i Mariehamn. Vi behöver 5000 nya medlemmar för att verkställa den drömmen. Kom gärna med och skapa skillnad. Välkommen